logo

立即开户

华西证券全部股票基金

 
基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
银华富裕 180012 7.8285 0.61% 0.42% 15.2% 36.36% 31% 16.29% 76.88% 1503.55% 详情
新华泛资源优势混合 519091 5.8493 0.34% 0.23% 9.99% 12.04% 13.34% 1.78% 39.63% 484.93% 详情
国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213 5.3360 -0.02% 1.66% -0.5% 10.61% 6.91% 4.75% 25.58% 541.98% 详情
易方达消费行业股票 110022 5.3100 0.19% -1.25% 6.14% 16.86% 13.85% 0.68% 58.55% 431% 详情
安信价值精选股票 000577 5.0510 -0.28% -0.14% 5.01% 7.26% 12.64% 4.14% 45.39% 405.1% 详情
银华和谐 180018 4.9390 0.57% -0.48% 8.88% 21.62% 19.13% 6.6% 59.73% 431.25% 详情
工银瑞信前沿医疗股票 001717 4.8850 0.12% 0.76% 11.35% 36.76% 44.06% 28.01% 67.58% 388.5% 详情
南方天元新产业股票(LOF) 160133 4.6770 0.06% -1.62% 3.34% 6.88% 7.2% 0.84% 31.08% 378.18% 详情
汇添富优势精选混合 519008 4.5188 -0.29% -1.45% 8.51% 14.58% 15.05% 6.4% 48.67% 2024.34% 详情
鹏华养老产业股票 000854 4.2950 0.75% -0.99% 10.1% 23.42% 16.24% 4.76% 56.24% 329.5% 详情
工银瑞信医疗保健行业股票 000831 4.2840 0.16% 1.49% 11.5% 36.09% 44.73% 28.57% 62.77% 328.4% 详情
鹏华环保产业股票 000409 4.2570 0.73% -0.86% 11.62% 19.55% 16.15% 2.11% 80.46% 325.7% 详情
新华行业周期轮换混合 519095 4.2504 0.2% -0.24% 17.56% 24.89% 24.21% 8.43% 70.9% 470.66% 详情
汇添富蓝筹稳健混合 519066 4.0850 -0.39% -1.47% 4.16% 12.32% 8.1% 1.38% 38.06% 720.34% 详情
广发医疗保健股票 004851 4.0150 0.99% 0.86% 14.16% 35.61% 31.36% 18.28% 55% 301.5% 详情
交银施罗德医药创新股票 004075 4.0106 0.19% -0.25% 12.64% 33.3% 29.99% 16% 60.51% 301.06% 详情
汇添富价值精选混合A 519069 4.0020 0.4% -0.99% 6.01% 8.05% 9.05% 1.55% 43.96% 864.18% 详情
信达澳银新能源产业股票 001410 3.9420 0.38% 2.98% 13.21% 17.95% 11.89% 6.83% 33.99% 312.69% 详情
富国高端制造行业股票 000513 3.9280 0.36% -0.96% 7.65% 16.8% 18.56% 9.97% 51.66% 292.8% 详情
新华优选消费混合 519150 3.9253 -1.05% -0.65% 14.99% 40.84% 35.5% 17.14% 100.27% 651.02% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-10-25 00:28:34
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选