logo

立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
鹏华前海万科REITs封闭式 184801 102.8500 -0% -0% 0% 0.02% 0.04% 0.02% 0.06% 0.33% 详情
嘉实增长混合 070002 20.9830 0.91% -2.75% -8.44% 7.81% 4.61% -1.96% 44.14% 2755.31% 详情
华夏大盘后收费 000012 20.7460 1.48% 0.37% 0.74% 9.91% 17.93% 5.63% 62.81% 4136.09% 详情
华夏大盘精选混合 000011 20.7460 1.48% 0.37% 0.74% 9.91% 17.93% 5.63% 62.81% 4136.09% 详情
嘉实服务增值行业混合 070006 8.9430 2.37% -1.34% -7.95% 13.15% 13.56% -0.85% 53.22% 992.58% 详情
易方达中小盘混合 110011 8.3224 2.25% -2.86% -7.11% 12.91% 20.32% 0.68% 84.6% 1059.02% 详情
汇添富消费行业混合 000083 8.3130 1.92% -2.19% -9.91% 13.1% 9.76% -1.08% 72.43% 731.3% 详情
华夏收入混合 288002 6.9770 1.48% 0.61% 0.61% 8.04% 6.85% 0.91% 31.49% 1473.8% 详情
银河主题策略混合 519679 6.9280 0.68% -1.67% -5.59% 13.76% 10.94% -1.39% 43.62% 711.26% 详情
交银施罗德成长股 519693 6.8313 0.57% -0.73% -2.45% 2.56% -5.89% 2.56% 35.91% 804.06% 详情
交银施罗德成长混合A 519692 6.8313 0.57% -0.73% -2.45% 2.56% -5.89% 2.56% 35.91% 804.06% 详情
银河创新成长混合 519674 6.2201 -0.44% 1.94% 5.79% 6.16% 5.98% 6.17% 6.98% 522.01% 详情
华夏策略混合 002031 6.0800 1.28% -0.49% -2.63% 7.92% 10.87% 0.07% 37.99% 728.56% 详情
交银定期支付双息平衡混合 519732 6.0100 0.32% -0.17% -4.53% 9.93% 10.91% 5% 41.15% 501% 详情
兴全社会责任混合 340007 5.8200 0.74% -0.48% -8.66% 11.34% 8% -1.84% 44.35% 560.09% 详情
中邮战略新兴产业混合 590008 5.7700 0.66% 0.03% -7.19% 1.78% 6.75% -6.68% 22.95% 477% 详情
汇添富民营活力混合A 470009 5.7340 1.4% -0.52% -6.4% 11.47% 13.28% 5.08% 43.85% 588.91% 详情
国泰事件驱动策略混合 020023 5.6310 1.2% 0.79% -6.62% 7.26% 14.15% -5.15% 57.25% 463.1% 详情
交银优势行业混合 519697 5.6280 0.59% 1.68% -0.71% 5.37% 7.43% 2.03% 24.68% 530.72% 详情
广发制造业精选混合A 270028 5.4850 0.92% 1.09% -3.69% 6.57% 9.92% -0.81% 49.5% 448.5% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-03-05 10:38:04
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选