logo

立即开户

华西证券全部基金

 
基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
鹏华前海万科REITs封闭式 184801 - 混合型 104.8490 0% 0% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04% 0.07% 0.35% 详情
嘉实增长混合 070002 - 混合型 22.8410 0.55% -0.51% 5.76% 18.93% 15.04% 6.72% 45.05% 3008.14% 详情
华夏大盘后收费 000012 - 混合型 20.0700 0.6% -1.97% 0.31% 6.27% 7.25% 2.18% 51.11% 3998.06% 详情
华夏大盘精选混合 000011 - 混合型 20.0700 0.6% -1.97% 0.31% 6.27% 7.25% 2.18% 51.11% 3998.06% 详情
嘉实服务增值行业混合 070006 - 混合型 9.7810 0.25% -1.19% 7.24% 21.35% 21.97% 8.45% 53.23% 1094.95% 详情
汇添富消费行业混合 000083 - 混合型 8.9670 -0.3% -2.11% 6.11% 22.43% 19.34% 6.7% 58.37% 796.7% 详情
易方达中小盘混合 110011 - 混合型 8.1710 0.12% -1.29% 4.66% 10.75% 8.45% -1.15% 57.08% 1037.94% 详情
银华富裕 180012 - 股票型 7.8285 0.61% 0.42% 15.2% 36.36% 31% 16.29% 76.88% 1503.55% 详情
华夏收入混合 288002 - 混合型 7.6330 0.22% -0.52% 7.81% 18.49% 18.67% 10.4% 40.83% 1621.78% 详情
交银施罗德成长股 519693 - 混合型 6.7434 0.42% 1.34% 4.75% 9.78% 1.94% 1.24% 20.34% 792.43% 详情
交银施罗德成长混合A 519692 - 混合型 6.7434 0.42% 1.34% 4.75% 9.78% 1.94% 1.24% 20.34% 792.43% 详情
银河主题策略混合 519679 - 混合型 6.7160 -0.03% -2.85% 4.69% 9.36% 7.47% -4.41% 41.66% 686.43% 详情
银河创新成长混合 519674 - 混合型 6.4229 1.3% 3.52% 14.5% 19.21% 12.38% 9.63% 18.48% 542.29% 详情
华夏策略混合 002031 - 混合型 6.1730 0.28% -0.58% 3% 11.63% 9.92% 1.6% 37.09% 741.23% 详情
国泰事件驱动策略混合 020023 - 混合型 6.0920 -0.11% 1.74% 14.53% 21.16% 15.93% 2.61% 60.53% 509.2% 详情
兴全社会责任混合 340007 - 混合型 5.9380 0.2% -1.02% 7.09% 14.26% 12.59% 0.15% 45.57% 573.48% 详情
中邮战略新兴产业混合 590008 - 混合型 5.8890 0.03% -2.77% 10.34% 19.02% 5.58% -4.76% 27.86% 488.9% 详情
新华泛资源优势混合 519091 - 股票型 5.8493 0.34% 0.23% 9.99% 12.04% 13.34% 1.78% 39.63% 484.93% 详情
交银定期支付双息平衡混合 519732 - 混合型 5.7100 -0.05% -0.59% 1.67% 1.15% 6.09% -0.24% 29.21% 471% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-10-27 00:27:21
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选