logo

立即开户

华西证券全部基金

 
基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
交银优势行业混合 519697 - 混合型 5.6140 0.32% -0.21% 4.88% 8.4% 6.43% 1.78% 26.38% 529.15% 详情
汇添富民营活力混合A 470009 - 混合型 5.5780 0.14% -1.1% 6.8% 8.9% 8.84% 2.22% 38.86% 570.17% 详情
广发制造业精选混合A 270028 - 混合型 5.5410 0.51% 0.58% 9.27% 15.53% 7.99% 0.2% 46.63% 454.1% 详情
广发制造业精选混合C 010023 - 混合型 5.5260 0.51% 0.56% 9.23% 15.41% 7.78% 0.02% 0% 10.76% 详情
建信健康民生混合 000547 - 混合型 5.5150 1.06% 1.94% 4.19% 13.01% 22.31% 13.41% 63.41% 451.5% 详情
广发新经济混合A 270050 - 混合型 5.4807 0.82% -0.01% 8.48% 26.41% 23.22% 10.53% 56.19% 448.07% 详情
南方新优享灵活配置混合A 000527 - 混合型 5.4710 0.31% -0.85% 7.15% 17.23% 14.19% 2.88% 54.24% 447.1% 详情
广发新经济混合C 010134 - 混合型 5.4669 0.82% -0.02% 8.45% 26.28% 22.99% 10.35% 0% 25.53% 详情
中海消费主题精选混合 398061 - 混合型 5.4330 -0.18% -0.4% 8.62% 16.26% 20.01% 7.56% 59.65% 548.95% 详情
国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213 - 股票型 5.3360 -0.02% 1.66% -0.5% 10.61% 6.91% 4.75% 25.58% 541.98% 详情
易方达消费行业股票 110022 - 股票型 5.3100 0.19% -1.25% 6.14% 16.86% 13.85% 0.68% 58.55% 431% 详情
大成内需增长混合A 090015 - 混合型 5.2920 -0.69% -1.91% 5.97% 18.5% 15.02% 3.66% 47.45% 429.2% 详情
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 - 混合型 5.2691 0.37% -2.09% 7.29% 13.38% 15.06% 2.97% 37.41% 952.71% 详情
鹏华消费优选混合 206007 - 混合型 5.2150 0.85% -1.04% 9.7% 24.05% 16.74% 4.36% 52.49% 421.5% 详情
易方达科翔混合 110013 - 混合型 5.1620 -0.25% -3.06% 7.03% 15.25% 16.67% 6.73% 39.34% 830.17% 详情
广发核心精选混合 270008 - 混合型 5.1570 -0.35% 0.19% -0.02% 1.74% 10.03% 5.94% 49.09% 489.45% 详情
安信价值精选股票 000577 - 股票型 5.0510 -0.28% -0.14% 5.01% 7.26% 12.64% 4.14% 45.39% 405.1% 详情
银河蓝筹精选混合 519672 - 混合型 5.0450 0.22% -1.29% 5.94% 9.98% 10.35% 1.67% 45.26% 404.5% 详情
南方成长后端 202024 - 混合型 5.0260 0.06% -1.47% 1.84% 7.26% 10.41% 2.63% 38.99% 402.6% 详情
南方优选成长混合A 202023 - 混合型 5.0260 0.06% -1.47% 1.84% 7.26% 10.41% 2.63% 38.99% 402.6% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2021-09-22 00:26:16
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选